+371 67606020,  +371 29190175
info@bkbbirojs.lv

Juridisko personu patieso labuma guvēju reģistrācija

2017.gada 9.novembrī stājas spēkā likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Grozījumi). Grozījumu mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) pieejamību, līdz ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai atklāt PLG. Nosacījumi attiecībā uz PLG reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā stāsies spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Ja Jums ir nepieciešams sagatavot dokumentus par patiesā labuma guvēja reģistrāciju LR Uzņēmumu reģistram, Jūs varat griezties pie SIA BKB Birojs specialistiem

 

Kas ir PLG?

Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas PLG ir fiziska persona, kurai:

 • juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai;
 • kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Kam ir pienākums iesniegt informāciju par PLG?

 Pilnsabiedrībām

 Nodibinājumiem

 Kooperatīvajām sabiedrībām

 Komandītsabiedrībām

 Arodbiedrībām

 Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām

Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību

 Arodbiedrību apvienībām

 Politiskajām partijām

 Akciju sabiedrībām

 Arodbiedrību patstāvīgajām vienībām

 Politisko partiju apvienībām

 Eiropas komercsabiedrībām

 Individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem

 Reliģiskajām organizācijām un to iestādēm

 Biedrībām

 Zemnieku saimniecībām

 Eiropas ekonomisko interešu grupām

 Biedrību apvienībām

 Zvejnieku saimniecībām

 

 

Kādu informāciju juridiskajai personai jāatklāj un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā par PLG fizisko personu?

 • vārds, uzvārds
 • personas kods (ja tāda nav – dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 • valstspiederība;
 • pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 • veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu (tai skaitā norādot dalībnieka (akcionāra), biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, mēnesi un gadu), bet juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi).

Pieteikuma veidlapa visiem subjektiem PLG paziņošanai 

Par informācijas par PLG reģistrāciju piemērojamas valsts nodevas likmes atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevu likmēm attiecīgajam reģistram.

Kādos gadījumos informāciju var neiesniegt?

Informāciju par PLG var neiesniegt, ja:

 • ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;
 • PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa.

Tām juridiskajām personām, uz kurām neattiecas iepriekš norādītie izņēmumi, tiem informācija par PLG jāsniedz līdz 2018.gada 1.martam.

Uzņēmumu reģistra klientiem svarīgi datumi:

 • No 1.12.2017. Uzņēmumu reģistrs uzsāks PLG reģistrāciju atbilstoši Grozījumu prasībām.
 • Līdz 1.02.2018. komersantiem, kas Uzņēmumu reģistrā iesnieguši informāciju par PLG, atbilstoši Komerclikuma 17.1.panta prasībām, informācija par PLG jāatjauno atbilstoši Grozījumos noteiktajam informācijas apjomam. Iepriekš iesniegtās informācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs nodrošinās, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 01.01.2018.
 • Līdz 1.03.2018. visām juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai par kuru reģistrāciju tiks iesniegts pieteikums līdz 2017.gada 1.decembrim, ir pienākums iesniegt pieteikumu par to PLG, norādot Grozījumos noteikto informāciju par PLG. Vienlaikus norādām, ka jebkurā gadījumā informācija par juridiskas personas PLG būs jānorāda reģistrējot jaunu juridisko personu, piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai valdē.

Svarīgi zināt!

Ņemot vērā Grozījumu mērķi, no 2018.gada 1.aprīļa informācija par PLG būs pieejama ikvienai personai tiešsaistes formā, par maksu Ministru Kabineta noteiktajā apmērā.

Plašāka informācija par “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” pieejama šeit .

 

 

Avots

www.ur.gov.lv