Nodokļu konsultācijas, juridiskais atbalsts

Klientiem (fiziskām personām), kas sadarbojas ar SIA “BKB Birojs”, ir pieejams pilns grāmatvedības un juridisko pakalpojumu klāsts. Mēs garantējam katra sniegtā pakalpojuma pilnīgu atbilstību Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu prasībām.

Mūsu nodokļu speciālisti ir gatavi ne tikai nodrošināt nepastarpinātu dokumentu sastādīšanu un klienta interešu pārstāvēšanu attiecīgajās iestādēs, bet arī sniegt izvērstas konsultācijas nodokļu jomā. Sniedzot konsultācijas fiziskām personām par jebkuriem jautājumiem saistībā ar nodokļiem, mēs palīdzam izvairīties no kļūdām, kas bieži noved pie nopietniem naudas sodiem un citām nelabvēlīgām sekām.

Vēl viena pieprasīta joma ir šaura profila juridiskas konsultācijas fiziskām personām. “BKB Birojs” juristi katru dienu konsultē klientus juridiskos jautājumos par lietvedību, darba tiesībām, kā arī ģimenes un mantojuma tiesībās.

Pieprasītas ir juridiskas konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu (ieskaitot visu veidu līgumu sagatavošanu un pārbaudi, kā arī to ierakstīšanu Zemesgrāmatā). Ja nepieciešams, mēs ātri sagatavosim nomas līgumu un reģistrēsim to Valsts ieņēmumu dienestā.