Gada deklarāciju un nodokļu atskaišu sastādīšana, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana

Darbojoties grāmatvedības pakalpojumu tirgū kopš 2004. gada, mūsu uzņēmumam ir izdevies izveidot ciešu sadarbību ar desmitiem fizisku personu. Fizisku personu nodokļu un dokumentācijas kārtošanas jautājumiem ir vairākas īpatnības, tāpēc grāmatvedības kārtošanu šādos gadījumos būtu jāuztic profesionāļiem, kas praksē pārzina šādu klientu nodokļu aprēķina un saimnieciskās darbības nianses.

Ne tuvu katrs, kas veic saimniecisko darbību vai gūst peļņu kādā citā veidā, zina, kā pareizi sastādīt un iesniegt atskaites nodokļu dienestā un citās kontrolējošās iestādēs. Specializējoties attālinātā grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā fiziskām personām, mūsu darbinieki sastāda gada deklarācijas, sastāda un iesniedz nodokļu atskaites, kā arī apliecinošos dokumentus Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.

Attālināta fizisko personu grāmatvedības kārtošana var ietvert atskaišu sastādīšanu par attiecīgo periodu. Pašnodarbinātām personām ir pieejami saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu kārtošanas pakalpojumi. Katram SIA “BKB Birojs” klientam tiek garantēts izvērsts konsultatīvais atbalsts visos jautājumos, kas saistīti ar fizisku personu grāmatvedību un nodokļiem, kā arī klientiem ir pieejamas profesionāla grāmatveža konsultācijas steidzamības kārtā.