Fizisko personu grāmatvedības dokumentu kārtošana, līgumu un vienošanos sastādīšana un pārbaude

Lietvedības kārtošana fiziskām personām ir viena no mūsu darbības jomām. SIA “BKB Birojs” profesionāļiem ir liela pieredze darbā ar jebkura veida dokumentiem un tie pārzina aktuālās (un bieži mainīgās) normatīvās prasības, kas attiecas uz līgumiem un citu fizisku personu dokumentāciju.

Saimniecisku darbību veicošām fiziskām personām bieži uz līguma pamata ir jāsadarbojas ar uzņēmumiem – juridiskām personām. Turklāt šādas sadarbības panākumi un efektivitāte bieži ir atkarīga no tā, cik labi ir sastādīti līgumi. Un, ja juridiskai personai visus dokumentus parasti sastāda un rūpīgi pārbauda štata grāmatveži un juristi, tad fiziskai personai, kuram nav pieredzes lietvedībā, šādās situācijās var rasties grūtības.

Viens no SIA “BKB Birojs” juristu sniegtajiem pakalpojumiem ir fizisku un juridisku personu visu veidu līgumu sastādīšana un pārbaude. Nepieciešamības gadījumā mūsu speciālisti arī sastādīs vienošanos vai jebkuru citu dokumentu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Fiziskām personām paredzētu juridiskas lietvedības pakalpojumu skaitā ietilpst šķiršanās pieteikumu, pieteikumu sagatavošana par uzturlīdzekļu piedziņu, dāvinājuma, pirkšanas–pārdošanas, īres un nomas līgumu sastādīšana un vienošanās tekstu sagatavošana.