Dzīvē, tāpat kā uzņēmējdarbībā, var gadīties momenti, kad iepriekš pieņemto finanšu saistību izpilde nav iespējama daļēji vai arī pilnībā. Lielākajā gadījumu šādām jukām ir īslaicīgs raksturs un nākamajos finanšu periodos tās tiek atrisinātas – talkā nāk kredīti, aizdevumi, un citi aizņēmumu veidi. Taču, var rasties situācijas, kad pārredzamā nākotnē nav iespēju, lai segtu parādu, bet kreditori uzskrūvē procentus, piestāda kavējuma un soda naudas, kā rezultātā parāds pieaug.

Šajā gadījumā, droši vien vienīgā izeja no šī stāvokļa būs fiziskās personas vai privātuzņēmēja atzīšana par maksātnespējīgu, ierosinot bankrota procedūru. Grāmatvedības pakalpojumi auditam un uzskaites dokumentācijas sagatavošanai bankrota procedūrai, ko piedāvā mūsu kompānija BKB Birojs, palīdzēs pabeigt  bankrota procesu ar minimālām izmaksām vai arī izvairīties no tā.

Kā notiek bankrota procedūra Latvijā?

Paziņot par savu finansiālo maksātnespēju Latvijas teritorijā var fiziskā vai juridiskā persona, kura kārtīgi maksājusi nodokļus valsts budžetā vismaz pusgadu pirms procedūras ierosināšanas. Latvijā maksātnespējas procedūras norisi regulē likumdošana. Pateicoties pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, parādnieks var, vai nu atgriezt zaudēto maksātspēju, vai vienkārši atbrīvoties no iepriekš pieņemtajām saistībām.

Parādnieka maksātnespējas process sākas pastāvot noteiktiem nosacījumiem, kuri nepieciešami tā ierosināšanai. Maksātnespējīgā persona droši var pieteikt bankrotu, ja:

 • Nedzēstās parādsaistības, kuru apmaksas termiņš jau ir iestājies, pārsniedz 5 tūkstošus eiro.
 • Ir pierādīti fakti, ka parādnieks nav spējīgs gada laikā dzēst finansiālās saistības par summu, kura pārsniedz 10 tūkstošus eiro.

Ierosinot maksātnespējas procedūru, tiesas ceļā tiek nozīmēts administrators, kurš veic uzraudzības funkcijas. Procesa uzsākšana uzliek aizliegumu jaunu saistību pieņemšanai un atņem parādniekam tiesības rīkoties ar saviem aktīviem, uz visu procesa periodu. Kreditoru ierosinātā izpildlietvedība un kavējuma naudas, sodu un procentu uzskaitīšana tāpat tiek apturēta.

Maksātnespējas personai ir pienākums:

 • Samaksāt valsts nodevu un vienreizējo samaksu administratoram, divu minimālo mēnešalgu apmērā (kopsummā 930 eiro).
 • Bankrota procedūras laikā ik mēnesi novirzīt kreditoru parāda dzēšanai daļu no saviem ienākumiem.

Tāpat, parādniekam būs jāsamaksā atlīdzība darbiniekiem, kuri iesaistīti kompāniju starpniecības procedūrā, par sniegtajām grāmatvedības konsultācijām, lietvedību un citiem pakalpojumiem.

Parasti saistības tiek dzēstas realizējot bankrota mantu izsolē. Turklāt, saskaņā ar spēkā esošo civiltiesisko likumdošanu, parādniekam var būt manta, uz kuru neattiecas sankcijas par piedziņu. Bankrota procedūra var ilgt no pusgada līdz trim gadiem. Mantas realizācijas process, parāda segšanai, tiek uzsākts ne ātrāk, kā divus mēnešus pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

Gadījumā, ja pēc mantas realizācijas un kreditoru parāda noslēgšanas, paliek līdzekļi, tie tiek atgriezti īpašniekam. Ja finanses, kas iegūtas pēc mantas pārdošanas, parāda segšanai nav pietiekošas, parāda atlikumu, atkarībā no situācijas, var pozicionēt kā uzrādītāju zaudējumus. Tāpat, var tikt nozīmēta saistību dzēšanas procedūra, kura paredz  turpmāko līdzekļu ieturēšanu no parādnieka ienākumiem, un ilgst no 1 gada līdz 3 gadiem, atkarībā no parāda lieluma un ienākumu apmēra.

Maksātnespējas procedūra netiek piemērota vai to automātiski pabeidz, ja:

 • Par ierosinājuma cēloni kļuva nodoms, kurš ir bijis iepriekšējo 3 gadu laikā.
 • Parādnieks, nespēj nomaksāt nodevas un obligātos maksājumus, vai arī ir apgādājamā persona.
 • Pret parādnieku jau bijusi piemērota bankrota procedūra iepriekšējo 10 gadu laikā.

Kāpēc iestājas bankrots un kā no tā izvairīties

Parasti uzņēmuma vai privātuzņēmēja ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanās nenotiek momentāli. Ja tiek regulāri veikta finansiālās darbības analīze, tad bankrotu var prognozēt jau iepriekš. Savlaicīga prognoze, kvalitatīvas revīzijas un audita veikšanas dēļ, palīdzēs laicīgi izvairīties no krīzes situācijas. Tuvojošās maksātnespējas pazīmes vienmēr parādās savlaicīgi. Šādas pazīmes ir:

 • Hroniski kopējie zaudējumi un ražošanas kritums.
 • Pārdošanas apjomu samazinājums.
 • Likviditātes koeficienta samazinājums.
 • Kredītu un aizņēmumu daļas palielināšanās un pašu apgrozāmo līdzekļu daudzuma samazinājums.
 • Nav pieprasījuma pēc firmas vērtspapīriem.

Organizācijas vadītājs vai individuālais uzņēmējs var laicīgi nepamanīt trauksmes simptomus, kuri liecina par finansiālā potenciāla samazināšanos, vai pat vispār nezināt par tiem. Visprātīgākais šajā situācijā ir – iesaistīt trešās puses speciālistus, lai veiktu pilnvērtīgu saimnieciskās darbības analīzi un auditu.

BKB Birojs revīzijas un audita pakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumi, ko sniedz mūsu kompānija, ļauj kā juridiskām, tā arī fiziskām personām katru dienu būt savu finansiālo iespēju kursā un savlaicīgi regulēt parādsaistību apjomus.

Pretkrīzes vadības pakalpojumu ietvaros mūsu speciālisti:

 • Detalizēti izpētīs situācijas rašanās iemeslus un tās dziļumu.
 • Izstrādās iziešanas pasākumus no finansiālās krīzes.
 • Kontrolēs pasākumu plāna izpildi.
 • Novērtēs realizējamās stabilizācijas programmas efektivitāti.

Bankrota procedūras gaitā zvērināti revidenti un auditori novērtē bilances datu un maksātnespējas pazīmju pareizību, lai izslēgtu fiktīvās procedūras. Grāmatvedības uzņēmums tāpat informē procesa administratoru par visefektīvākajiem risinājumiem, kuru skaitā var būt uzņēmuma pārprofilēšana, nerentablu ražotņu slēgšana un citi pasākumi. Mēs veicam visu pakalpojumu spektru, kurš nepieciešams, kad rodas finansiālās grūtības, arī bankrota procedūras laikā.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS