Gada pārskats — galvenais dokuments, kuru firmai ir jāiesniedz nodokļu iestādēm. Savlaicīgi veikta revīzija ļaus pārbaudīt pārskata patiesumu. Dažreiz savlaicīgi veikts audits palīdzēs netērēt laiku pārbaudēm un naudu speciālistu darba atalgojumam. Mēs, grāmatvedības kompānija BKB Birojs, rekomendējam uzmanīgi izturēties gan pret pašu auditu, gan iespējām, kuras ļaus no tā izvairīties.

Kad ir nepieciešams pārskata audits

No 01.01.2016.gada tiek piemērots “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” 12.11.2015.gada redakcijā. Saskaņā ar normatīvā akta noteikumiem, pienākums sniegt kopsavilkuma dokumentu par ienākumiem, izdevumiem, biznesa aktīviem ir visām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem. Ne visi var saņemt revidenta pakalpojumus. Opcija kļūst par pienākumu tikai subjektam pārsniedzot komercsabiedrības finanšu gada kopsummā noteiktos rādītājus.

Bāzes robežas, kuras pārkāpjot uzņēmumam ir obligāti jāizmanto revidenta pakalpojumi un jāveic uzņēmuma audits, ir šādas:

 • Darbinieku skaits - 25 cilvēki (tiek fiksēts gada beigās).
 • Apgrozījums par pārskata sastādīšanas periodu pārsniedz 800000 euro.
 • Uzņēmuma bilance pārsniedz 400000 euro.

Svarīgi: lai rastos pienākums noslēgt līgumu ar revidentu, jāpārsniedz robežvērtības divos punktos no trim, divus gadus pēc kārtas. Ja tā nav, tad revīzija ir kā opcija - pareizības novērtējums, atskaites precizitāte - kļūst brīvprātīga.

Grāmatvedības pakalpojumi pirms pārskata sastādīšanas

Dažreiz revīzija kļūst par negaidītu problēmu: kompānijas vadība, līdz bilances veikšanas momentam var nenojaust, ka nepieciešama trešās puses speciālista pārbaude. Piemēram, sagatavojoties pārskatam, nepareizi novērtēts apgrozījums, bilance. Pēc uzskaites rezultātiem izrādās, ka abi rādītāji ir augstāki, nekā bija paredzēts un pārsniedz likumā norādīto slieksni. Biežāk kļūdaini novēretē bilanci: ienākumu, izdevumu, debitoru parādu attiecību.

Novērst kļūdas risku var pasūtot pārskata iepriekšēju auditu. Ar periodiskumu ik mēnesi vai nedaudz retāk ir jāveic nodokļu audits, kā arī jāapkopo bilance, lai:

 • Mazāk laika būtu jāpatērē gada pārskata sastādīšanai.
 • Būtu iespēja novērtēt bilanci pirms dokumenta nodošanas.
 • Vienkāršotu, paātrināturevīziju - revidents pārbaudīs pārskatu daudz ātrāk.

Kļūdas bilances novērtēšanā notiek vairāku iemeslu dēļ. Galvenais - liels (kreditoru) saistību daudzums, debitoru parādi. Kamēr informācija par parādiem, parādniekiem nav apkopota, nav iespējams iegūt precīzu informāciju par bilanci.

Sekojot atskaitēm, veicot nodokļu auditu, var jau savlaicīgi uzzināt, vai būs nepieciešams zvērināts revidents.

Nodokļu audits un citi finanšu kontroles veidi

Mūsu grāmatvedības kompānija BKB Birojs, uzņemas sastādīt gada pārskatu, veikt grāmatvedības pakalpojumus uz pastāvīga pamata, organizēt auditu - ārējo, iekšējo - uz pastāvīga vai vienreizēja pamata. Pateicoties bilances salīdzināšanai, nodokļu uzskaites, algu, obligāto izmaksu aprēķināšanas pareizības kontrolei, grāmatvedības pakalpojumu pasūtītājs saņem iespēju:

 • Būtiski samazināt pārskata sagatavošanas laiku.
 • Līdz noteiktai pakāpei pārvaldīt bilances datus - lai izvairītos no trešās puses pārbaudēm.
 • Paredzēt revīzijas nepieciešamību.
 • Paspēt sagatavoties revidenta vizītei.
 • Paātrināt pārbaudi - sniedzot revidentam nepieciešamo informāciju visīsākajos termiņos.

Pastāvīga personāla lietvedības stāvokļa, apgrozījuma, aktīvu, saistību kontrole palīdz samazināt pārskata neprecizitātes riskus.

Pareizi organizēti grāmatvedības pakalpojumi dod iespēju katru mēnesi pārvaldīt biznesa finanšu rādītājus.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS