Grāmatvedības apkalpošana, nodokļu deklarāciju sastādīšana, gada pārskatu audits un revīzija

Pilna spektra grāmatvedības ārpakalpojumi uzņēmumiem ir SIA “BKB Birojs” galvenā specializācija. Balstoties uz vairāk nekā 15 gadu pieredzi grāmatvedības nozarē, mēs šodien veiksmīgi sadarbojamies gan ar Latvijas uzņēmumiem neatkarīgi no to darbības jomas, gan ar starptautiskiem uzņēmumiem, kas atver savas pārstāvniecības Latvijā.

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām

Grāmatvedības uzskaite – gandrīz visu kompāniju darbības neatņemama sastāvdaļa. Jūs varat iztikt bez grāmatvežu noformēšanas darbinieku štatā un regulāras to darba apmaksas. Lai to izdarītu, jāizmanto grāmatvedības pakalpojumi, kurus piedāvā SIA “BKB Birojs”

Mūsu pakalpojumi grāmatvedības apkalpošanas jomā

Darbu saraksts, kuri tiek izpildīti kā grāmatvedības ārpakalpojumi, ir ļoti plašs. Tajā ietilpst:

 • Grāmatvedības uzskaites metodikas izstrāde un grāmatvedība uz tās pamata.
 • Pamatdokumentācijas sagatavošana – rēķini apmaksai, ieņēmumu un izdevumu orderi un citi dokumenti.
 • Darba algas un sociālo maksājumu aprēķināšana, kurus darba devējs maksā par darbiniekiem.
 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite.
 • Maksājumu uzdevumu apstrāde.
 • Rēķinu salīdzināšana ar sadarbības partneriem.
 • Kompānijas iekšējo dokumentu sagatavošana – rīkojumi, pavēles, akti, u.c.
 • Nodokļu pārskatu un deklarāciju noformēšana iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā, Statistikas Pārvaldē un Latvijas Bankā.
 • Sadarbība ar pārbaudošajām institūcijām veicot nodokļu un citas pārbaudes.
 • Grāmatvedības reģistru uzskaite.
 • Uzņēmuma gada pārskatu sagatavošana un to iesniegšana kompetentajās institūcijās.

Taču, tas nav pilns pakalpojumu saraksts, ko SIA “BKB Birojs” sniedz, kad nepieciešama grāmatvedības apkalpošana. Mūsu speciālisti ņems vērā Jūsu vajadzības un izpildīs visus nepieciešamos darbus, kurus ietver grāmatvedība.

Ko dod grāmatvedības ārpakalpojumi?

Ko dod grāmatvedības ārpakalpojumi?

Ja nepieciešama grāmatvedības apkalpošana, pirmais iemesls pasūtīt to pie mums – iespēja ietaupīt kompānijas resursus. Štata darbiniekiem nepieciešams regulāri izmaksāt darba algu, maksāt atvaļinājuma kompensācijas, veikt citas izmaksas. Strādājot pēc shēmas – grāmatvedības ārpakalpojumi – ko mēs piedāvājam, nepieciešamība to darīt atkrīt.

Grāmatvedības štata darbiniekiem jārada apstākļi pilnvērtīgai darba veikšanai – jāierāda telpas, jāiekārto mēbeles, jāiepērk biroja tehnika. Pasūtot grāmatvedības apkalpošanu pie mums, Jūs atbrīvosiet sevi no šīm darbībām.

Lai veiktu augstas kvalitātes grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši likumdošanai, jāpiemeklē kvalificēti un pieredzējuši speciālisti. Taču, ne visiem kandidātiem, kurus var atrast darba tirgū, ir nepieciešamās īpašības. Neprofesionāli darbinieki var izraisīt problēmas – ārpuskārtas pārbaudes, nodokļu organizāciju pretenzijas un citas. Sadarbība ar trešās puses kompānijas kvalificētiem darbiniekiem – tādiem, kā mūsu kompānijā – garantēti atbrīvos Jūs no šīm problēmām.

Likumdošanā , kur tiek reglamentēta grāmatvedība, regulāri tiek veiktas izmaiņas. Programmatūras produktu ražotāji piedāvā jaunus risinājumus, paaugstinot uzskaites kvalitāti. Štata darbinieki ne vienmēr spēj izsekot līdzi jaunumiem, tāpēc to darbs ar laiku kļūst mazāk efektīvs. Grāmatvedības ārpakalpojumi, kurus mēs piedāvājam, atrisina arī šo problēmu. Strādājot ar mums, Jūs varēsiet pārliecināties, ka uzskaite notiek atbilstoši esošajām likumdošanas normām, ar vismūsdienīgāko tehnoloģiju pielietošanu.

Vairāki iemesli uzticēt grāmatvedības apkalpošanu mums

Mūsu kompānija sniedz pakalpojumu – grāmatvedības ārpakalpojumi – jau vairāk nekā 15 gadus. Šajā laikā mēs piemeklējām profesionāļu komandu, kuri pilnībā pārvalda grāmatvedības uzskaiti visdažādākajās nozarēs – mazum- un vairumtirdzniecībā, būvniecībā, nekustamā īpašuma realizēšanā, sabiedriskajā ēdināšanā, autotransporta remontdarbos, pārvadājumu realizēšanā un daudzās citās. Nav svarīgi, kādā jomā darbojas Jūsu kompānija – sadarbojoties ar mums, Jūs jebkurā gadījumā pārliecināsieties par grāmatvedības apkalpošanas augsto kvalitāti.

Noslēdzot ar klientiem līgumus par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, mēs uzņemamies pilnīgu civiltiesisko atbildību par iespējamām negatīvajām sekām. Lai garantētu atbildību par saviem pakalpojumiem, mēs sadarbojamies ar apdrošināšanas kompāniju.

Jāatzīmē: visā šajā laikā, kopš SIA “BKB Birojs” darbojas tirgū, vēl nav noticis neviens apdrošināšanas gadījums.

Kā rāda prakse, 80% gadījumos, jaunie klienti nāk pie mums ar rekomendācijām no to klientu puses, kuri jau ar mums sadarbojas. Mēs būsim priecīgi sadarboties arī ar Jums!