Darbs ar uzņēmumu iekšējo dokumentāciju, līgumu un citu dokumentu sastādīšana

Lietvedība jeb uzņēmuma vadības dokumentārs nodrošinājums ir vēl viens darbības veids, ar kuru SIA “BKB Birojs” veiksmīgi nodarbojas kopš 2004. gada. Mūsu uzņēmuma profesionāļiem ir ilggadēja praktiska pieredze darbā ar visu veidu dokumentāciju, kā arī ar standartiem un prasībām, kādas tiek izvirzītas mūsdienīgai lietvedībai Latvijā.

Dažāda veida dokumentācijas sastādīšana un regulāra kārtošana uzņēmumā ir ikdienas rutīnas darbs, kas prasa daudz laika un attiecīgā profila speciālistu turēšanu uzņēmuma štatā. Mūsu grāmatveži un lietveži ir gatavi atslogot Jūs, uzņemoties jebkuru ar juridisko personu lietvedību saistītu jautājumu vienreizēju vai regulāru risināšanu.

Kompleksa attālināta organizācijas vai uzņēmuma lietvedības kārtošana ietver darba līgumu, rīkojumu, aktu, izziņu, instrukciju pareizu sastādīšanu un pārbaudi. Ja nepieciešams, mēs veiksim jau esošās uzņēmuma dokumentācijas auditu (tostarp līgumu pārbaudi), lai identificētu un izlabotu konstatētās kļūdas un neprecizitātes. Mūsu darbību stingri regulē attiecīgie standarti un Latvijas Republikas tiesību akti.