nodokļu deklarācija

No 1. marta Valsts ieņēmumu dienests pieņems iedzīvotāju ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu. Vēl Jūs varat arī iesniegt un labot (pievienot papildu izdevumu kvītis) deklarācijas par pēdējiem trīs gadiem. Tas nozīmē, ka 2023.gada laikā ir iespējams iesniegt deklarāciju ne tikai par 2022.gadu, bet arī iesniegt vai precizēt deklarāciju par 2021. un 2020.gadu. Savukārt deklarāciju par 2019. gadu var iesniegt līdz 2023. gada 16. jūnijam. Ikviena persona, kuras ienākumi ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma nodokļa deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem par sevi un savas ģimenes locekļiem.

 1. Kādās situācijās VID iedzīvotājam atmaksā daļu no nodokļiem? Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu, nosaka Ministru kabineta noteikumi (https://likumi.lv/doc.php?id=27973), un tie ir sekojoši izdevumi:
 • izdevumi par dažāda veida ārstēšanas un medicīniskajiem pakalpojumiem;
 • izdevumi par izglītību;
 • izdevumi par interešu izglītības programmām (Izglītības likuma definīcija) bērniem līdz 18 gadu vecumam;
 • ziedojumi un dāvinājumi organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss;
 • persona attaisnotajos izdevumos var iekļaut gada laikā veiktās iemaksas pensiju fondos un apdrošināšanas iemaksas līdz 10% no gada apliekamā ienākuma, kas nepārsniedz 4000 eiro gadā. (šos izdevumus nevar uzrādīt par Jūsu ģimenes locekļiem).
 1. Kas var pieprasīt naudas atmaksu? Jebkurš cilvēks, kurš saņem algu vai pensiju, kā arī ir maksājis ienākuma nodokli pagājušajā gadā.
 2. Par ko var iesniegt deklarāciju? Par sevi, dzīvesbiedru, bērniem, vecākiem. Vēl naudas līdzekļus var saņemt par brāļiem vai māsām, ja viņi ir noteiktu grupu invalīdi.
 3. Iepriekšējā gadā pensionāru ienākumu neapliekamais minimums bija 5100 € gadā. Ja pilsoņa pensija bija mazāka par šo summu un viņš nav maksājis ienākuma nodokli, vai viņam ir tiesības uz nodokļu atmaksu? Nē.
 4. Kā rīkoties? Šādā gadījumā pensionārs savus attaisnotos izdevumus var iekļaut savu nodarbināto bērnu vai mazbērnu gada deklarācijā, kuri maksājuši ienākuma nodokli.
 5. Cik naudas tiek atgriezts no samaksātās nodokļu daļas? 20% no attaisnoto izdevumu summas. Attaisnoto izdevumu summa, no kuras tiks atmaksāts nodoklis – tie ir maksimums 600 € gadā. Ja attaisnoto izdevumu summa ir lielāka, tad to pārnes uz nākamo gadu, bet ne vairāk kā uz 5 gadiem.
 6. Cik ātri valsts izmaksās naudas līdzekļus cilvēkam, kurš iesniedza nodokļu deklarāciju? Saskaņā ar likumu naudas līdzekļu atgriešanu jāveic trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas brīža, taču tad, ja deklarācija ir pareizi aizpildīta, naudas līdzekļu atgriešana parasti notiek daudz ātrāk. Tas ir atkarīgs arī no kopējā iesniegto deklarāciju skaita attiecīgajā periodā.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS