налоговый аудитNeviens uzņēmums neiztiek bez profesionāļu pakalpojumiem, kuri apzinās, kā pareizi veikt auditu. Galvenais šādu speciālistu uzdevums ir organizācijas darbības neatkarīgs un objektīvs izvērtējums. Tiek vērtēti tās ekonomiskie aspekti, grāmatvedības uzskaite tai skaitā. Audita pirmsākumi ir meklējami senā pagātnē neskatoties uz to, ka sākotnēji var šķist, ka šāda prakse ir radusies nesen. Audita procedūras tiek veiktas kopš laikiem, kad radušās pirmās preču-naudas attiecības cilvēku starpā – saskaņā ar vēsturiskiem datiem audita pārbaudes tika veiktas vēl Senajā Ķīnā 700. gadā p.m.ē.

Audita attīstības posmi

Viduslaikos auditori nodarbojās ar rūpīgu grāmatvedības dokumentācijas analīzi, izvērtēja grāmatvedības reģistros veikto ierakstu ticamību. Galvenie šo pakalpojumu pasūtītāji bija tirgotāju kontrahenti. XIX gadsimtā grāmatvedības audita popularitāte ir krasi pieaugusi – tas visbiežāk bija nepieciešams lielo korporāciju īpašnieki un kreditori. Lieta tāda, ka ar katru gadu tirgū ienāca arvien lielāks spēlētāju skaits: akcionāru kompānijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Nolīgtajiem pārvaldniekiem periodiski bija nepieciešamas kvalificētās neatkarīgo personu pārbaudes, ar ko viņiem arī palīdzēja profesionālie auditori.

Kad ekonomika sāka attīstīties vēl straujāk, globalizācijas un postindustrializācijas periodā, nodokļu audita pakalpojumi kļuva nepieciešami gandrīz visur. Tie bija nepieciešami lielas starptautiskās kompānijas, valsts struktūras un dažādas korporācijas. Gada pārskata atbilstības pārbaudi visām spēkā esošajām prasībām parasti bija spējīgi veikt tikai profesionāļi, kas arī bija auditori.

XX gadsimta sākumā parādījusies vēl viena pasūtītāju grupa, sevišķi ieinteresētā auditā – investori. Tieši viņi arī mūslaikos ir galvenie (un reizē arī prasīgākie) šāda veida grāmatvedības uzskaites audita pakalpojumu lietotāji, ko sniedz pieredzējuši speciālisti – profesionāļi, kuri veic ne tikai darba samaksas pārrēķinus, bet arī izvērtē veikto investīciju ekonomisko efektivitāti.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS