Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

Gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2021. gada 1. marta līdz 1. jūlijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.); ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Tāpat deklarācijas obligāti jāiesniedz tiem, kas ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2020. gadā pārsniedza 10000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, ienākumi no ģimenes locekļiem);

Ka arī tiem kuri ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no nomas, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā); ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi kas pasniedz 1425 EUR, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt, fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2020. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 2020. gada 1. marta līdz pat 2023. gada 1 jūnijam.

Nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja:

  • taksācijas gada laikā Latvijas Republikā ir saņemti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
  • ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa nepārsniedz 10 000 euro;
  • neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta izmaksātie pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai ienākums, kas gūts, sniedzot palīdzību vai slepeni sadarbojoties ar operatīvās darbības subjektiem, vai uzturēšanas līdzekļi, kas saņemti no speciālās aizsardzības iestādes;
  • ir saņemts algota darba ienākums, kuru izmaksā mikrouzņēmums, vai gūts saimnieciskās darbības ienākums mikrouzņēmumā.

Tāpat visa 2021. gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par 2018. gadu un 2019. gadu.

Ja Jums ir grūtības sagatavojot Gada deklarāciju, zvaniet mums, mēs palīdzēsim!

Plašāka informācija par deklarācijas iesniegšanu ir pieejama šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/gada-ienakumu-deklaracija

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS