Grāmatvedība — visdārgākais un riskantākais segments jebkurā kompānijā. Nav reti gadījumi, kad, trešās puses speciālista ar nevainojamu profesionāļa reputāciju, gramatvedības konsultācijas ir nepieciešamas nepārvaramas varas apstākļu dēļ: pašu grāmatvedis pēkšņi uzrakstīja atlūgumu vai rīkojās nekorekti, nodokļu dienesti piemēroja soda sankcijas un bloķēja kontus, atklājās grāmatvedības personāla ļaunprātības.

Vai ir vērts izsludināt tūlītēju atlasi jauna darbinieka meklējumos? Vēl vairāk – vai ir tāda nepieciešamība uzticēt daļu atbildības par biznesa panākumiem un sadarbību ar kontrolējošajām iestādēm savam grāmatvedim, ja viņš dod priekšroku savu darbību ierobežot tikai ar algas un nodokļu aprēķiniem un pārskatu nodošanu? Šobrīd grāmatvedības firmas Rīgā piedāvā kompleksu pieeju nodokļu, juridiskajiem, IT- aspektiem, sniedz uzņēmīgu speciālistu pakalpojumus, kuri orientējas tajā vai citā biznesa jomā.

Grāmatvedības autsorsings, jeb citiem vārdiem, līguma noslēgšana ar grāmatvedības biroju, kurā strādā eksperti-praktiķi ar iestrādātām iespējām, daudzos gadījumos samazina izmaksas, jo finanšu lietu nodošana ārpakalpojumam atver piekļuvi inovatīvām tehnoloģijām, kuru izmantošana savā platformā, daudzām kompānijām ir par dārgu.

Pāreja uz grāmatvedības autsorsingu ir vēlama tad, kad dibinātāju skaits ir pietiekami liels, bet menedžments – algots, citiem vārdiem, svarīgi saglabāt grāmatvedības neatkarību un nodrošināt finanšu informācijas caurspīdīgumu un sakārtotību.

Grāmatvedības autsorsings Rīgā

Grāmatvedības nodošana ārpakalpojumam var būt kā pilnīga, tā arī daļēja (plānotās grāmatvedības konsultācijas ar atrunātu jautājumu reglamentu).

Iespējami dažādi ārpakalpojuma varianti. BKB Birojs – viena no universālajām grāmatvedības firmām Rīgā, kuras štatā ir speciālisti, kas uzņemsies galvenā grāmatveža funkcijas vai konkrētu jomu vadību. Jūs varat uzticēt BKB Birojs speciālistiem darba algas aprēķinu, avansa pārskatu sagatavošanu, juridisko atbalstu, nodokļu optimizāciju, uzskaites sistēmas pārskatīšanu.

Optimāls variants – komplekss līgums ar pilnīgu grāmatvedības funkcionāla nodošanu autsorsingam. Lietderīgumu nosaka kompānijas mērogs un darbības sfēra.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS