SIA "BKB Birojs" sniegtie grāmatvedības pakalpojumi – tie nav nekādi pārmērīgi pūliņi, lai savestu kārtībā sakrājušos grāmatvedības darbus. Mūsdienu panākumu noslēpums – pastāvība, drošība un gatavība operatīvi risināt jebkurus radušos jautājumus.

Grāmatvedības uzskaite, grāmatvedības kārtošana, revīzija, juridiskie pakalpojumi – tiem piemīt gan redzamā, gan neredzamā puse. Pirmajā gadījumā uzņēmumā vēršas ārkārtas situācijās un noteikta jautājuma risināšanai (vai kādas lietas atrisināšanai – piemēram, lai atgrieztu iepriekšējos periodos pārmaksātos nodokļus). Otrajā gadījumā kompānija regulāri sniedz pakalpojumus, pastāvīgi uzturot augstu grāmatvedības kārtošanas kvalitātes līmeni.

Mūsdienu grāmatvedības pakalpojumi: pamata uzskaitījums

Uzskaitījums, kurā ietverti vispieprasītākie grāmatvedības pakalpojumi, ir viegli sameklējams SIA "BKB Birojs".

 • Vēlaties optimizēt grāmatvedību?
 • Vēlaties maksimāli nodot autsorsingam savu grāmatvedības uzskaiti?
 • Vēlaties nešaubīties par pieņemtajiem lēmumiem?
 • Gribat izvēlēties visizdevīgāko darba formu?

Visos šajos gadījumos uzņēmējiem un pat fiziskajām personām ir svarīga sadarbība ar mūsu kompāniju. Mēs sniedzam tādus populārus grāmatvedības pakalpojumus, kā:

 • uzņēmuma pamata grāmatvedības uzskaites vešana pilnīgā saskaņā ar pastāvošo likumdošanu,
 • ienākošās dokumentācijas (sākotnējās) pārbaude,
 • algas aprēķins;
 • dokumentu iesniegšana valsts institūcijās elektroniskajā deklarēšanas sistēmā,
 • gada nodokļu deklarācijas sastādīšana (fiziskām personām),
 • jauno uzņēmēju konsultēšana,
 • finanšu operāciju optimizācija.
 • finanšu operāciju optimizācija.

Ja būsiet pievērsuši uzmanību visiem uzskaitītajiem punktiem, tādā gadījumā pie pareizas pieejas izdosies aptvert visu piedāvāto iespēju spektru. Un tieši:

 • uzņēmēji un privātpersonas, fiziskas un juridiskas personas kompānijā “BKB Birojs”, var saņemt konsultāciju,
 • pēc tam tiks veikts rūpīgs un pedantisks darbs vajadzīgo datu apkopošanai,
 • uz to pamata tiks sagatavoti dokumenti, atskaites,
 • ar to palīdzību būs iespējams aizstāvēt savas pozīcijas nodokļu inspekcijā, sniegt paskaidrojumus par nodokļu aprēķina ekonomisko veidu, iesniegt gada deklarāciju.

Rezultātā – plānveidīgi veiktās darbības spēj mūsu klientiem nodrošināt vislabākos rezultātus.