Ar 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (VSA likums). Grozījumi ir pieņemti 2020.gadā 27.novembrī Esam sagatavojuši informatīvo materiālu par svarīgākajām izmaiņām. 

No 2021. gada ir samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par vienu procentu – 0,5% no uzņēmēju iemaksām un 0,5% no darbinieka iemaksām. Līdz ar ko tiek samazinātas sociālās iemaksas no līdzšinējiem 35,09% uz 34,09% - Tādējādi iemaksu likme darba devējam turpmāk būs 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,50% apmērā. 

No 2021. gada minimālā alga tiek palielināta no 430 eiro līdz 500 eiro mēnesī, savukārt neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

No 2021.gada  1.jūlija ievieš minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā, minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 eiro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā. 

Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām un, ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja, paredz likuma grozījumi. 

Ir noteiktas personu grupas, kurām minimālās obligātās iemaksas nepiemēros:

  • personas, kas sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija;
  • personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
  • personas, kurām ir bērni līdz trīs gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti;
  • personas, kuras strādā sociālajā uzņēmumā vai sniedz asistenta pakalpojumu.

Tāpat minimālās iemaksas nebūs jāveic par sezonas laukstrādnieku, kā arī par nodarbinātajiem pie ārvalstu darba devēja. 

No 2021. gada jūlija iemaksu likme pensiju apdrošināšanai, ko veic pašnodarbinātie, paredzēta 10% apmērā no ienākuma līdzšinējo 5% vietā. Tādas pat obligātās iemaksas attieksies uz pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi mēnesī nesasniegs minimālo algu, un šādā gadījumā personai būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par ceturksnī plānotajiem ienākumiem. Savukārt, ja ienākumi pārsniegs minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajiem noteiktajiem apdrošināšanas veidiem vismaz no minimālās algas un 10% apmērā no ienākumu starpības. 

No 2021.gada  1.jūlija sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais būs mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, savukārt mikrouzņēmuma darbinieki būs apdrošināmi kā darbinieki vispārējā kārtībā. 

Ja darba ņēmēja alga ceturksnī ir mazāka par trim Ministru kabineta noteiktajām minimālajām mēneša darba algām (2021. gadā – 500 eiro x 3=1500 eiro), darba devējam no saviem līdzekļiem jāveic obligātās iemaksas no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu). 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra triju mēnešu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa beigām aprēķina minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam.

VID vienas darba dienas laikā informē darba devēju elektroniskajā deklarēšanās sistēmā par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinātajām minimālajām iemaksām.

Darba devējam ir pienākums līdz ceturkšņa trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem (vispārējā gadījumā piemēro likmi 34,09%).

Izmantojot ārpakalpojumus grāmatvedības pakalpojumus SIA BKB Birojs, varat būt droši, ka Jūsu grāmatvedība būs sagatavota atbilstoši spēkā esošāi likumdošanai. Izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistemu (EDS) SIA BKB Birojs saviem klientiem, laicīgi iesniegs visas nepieciešamās darba algas atskaites un pārskatus (t.sk Gada pārskatus), nēmot vērā visus aktuālos grozījumus likumos.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS