Ar 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums). Grozījumi ir pieņemti 2020.gadā 26.novembrī un  publicēti 2020.gadā 11.decembrī  “Latvijas vēstnesis” Nr.240A. Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par svarīgākajām izmaiņām. 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Turpmāk mikrouzņēmumu nodokli (MUN) varēs maksāt tikai individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs.

Ar 2021. gada 1. janvāri MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

  1. gada 1. janvārī jau reģistrētie MUN maksātāji, kas ir SIA, varēs turpināt maksāt MUN līdz 2021. gada 31. decembrim. Pēc tam tās kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājiem.

Darbinieki

Mikrouzņēmuma darbinieka ienākumus apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) (algas nodokli) saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vispārējā kārtībā.

Darbiniekiem, kas pieņemti darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, jauno kārtību piemēros no 2021. gada 1. jūlija.

Likmes

Ir atcelti ierobežojumi attiecībā uz darbinieku skaitu un ienākumu apmēru, un pārsniegumiem piemērojamām likmēm.

MUN likme ir:

  1. apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā – 25 %;
  2. apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, – 40 %.

Ja MUN maksātāja statusu iegūst ar:

  • ceturksni, likme apgrozījumam līdz 18 750 eiro ir 25 %, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 eiro, – 40%;
  • ceturksni, likme apgrozījumam līdz 12 500 eiro ir 25 %, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 eiro, – 40 %;
  • ceturksni, likme apgrozījumam līdz 6250 eiro ir 25 %, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 eiro, – 40 %.

Deklarācijas

Mikrouzņēmumi sniedz informāciju par apgrozījumu, norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto MUN.

Savukārt tie mikrouzņēmumi, kas reģistrēti līdz 2020. gada 31. decembrim, ja tiem ir darbinieki, pirmajā un otrajā ceturksnī papildus sniedz informāciju arī par darbiniekiem un katra darbinieka ienākumiem katrā ceturkšņa mēnesī.

Mikrouzņēmumi iesniedz MUN deklarāciju tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmumam apgrozījums ir bijis vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos).

PVN maksātāji

Ja mikrouzņēmums jau ir vai kļūst, vai tam jākļūst par reģistrētu pievienotās vērtības (PVN) nodokļa maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē MUN maksātāja statusu ar nākamo gadu. Tie mikrouzņēmumi, kas jau ir PVN nodokļa maksātāji, varēs saglabāt MUN maksātāja statusu līdz 2022. gadam.

Izbeigt MUN maksāšanu

  1. gadā mainīt MUN maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par UIN maksātāju vai IIN maksātāju varēs ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 15. datumam iesniedzot pieteikumu VID:
  • juridiskā persona iesniegumu par statusa maiņu var iesniegt: EDS – Dokumenti – No veidlapas – MUN dokumenti – Iesniegums MUN maksātāja statusa iegūšanai vai pārtraukšanai;
  • fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs par MUN maksātāja statusa maiņu paziņo, Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā aizpildot veidlapu – Dokumenti – No veidlapas – Nodokļa maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas – Nodokļu maksātāja (fiziskas personas) reģistrācija – Saimnieciskās darbības veicējs – Mainīt reģistrācijas datus – sadaļā “Nodokļu maksātāja statuss”.

Nododot ārpakalpojumus grāmatvedības pakalpojumiem SIA BKB Birojs, varat būt drošs, ka nepalaidīsiet garām Latvijas likumdošanas jauninājumus - un šeit regulāri parādās dažādas izmaiņas. Izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistemu (EDS) SIA BKB Birojs piedāvājot saviem klientiem ārpakalpojumus grāmatvedības pakalpojumiem,  laicīgi iesniegs visas nepieciešamās atskaites un pārskatus (t.sk Gada pārskatus) ņēmot vērā visas spēkā esošās likumdošanas izmaņas.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS