Revīzija: vispārēja informācija

Revīzija ir viena no finanšu kontroles formām, kas pēc savas būtības ir pozicionējama kā viena no svarīgākajām pārvaldības funkcijām. Kā zināms, revīziju pārbaudes notiek divos gadījumos – pēc biznesa īpašnieka iniciatīvas vai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Ir jāsaprot, ka revīzija ietver atsevišķu uzdevumu izpildi. Pie šādiem nozīmīgākajiem uzdevumiem ir jāattiecina, piemēram:

  • Pašreizējās iekšējās kontroles sistēmas analīze, kā arī šīs sistēmas efektivitātes turpmāka paaugstināšana;
  • Nelikumību, to rašanās apstākļu noskaidrošana uzņēmumā, kā arī pasākumu izstrāde, kas sekmētu šādu ļaunprātību nepieļaušanu;
  • Uzņēmuma vadošo orgānu darba efektivitātes vērtējums, kā arī disciplīnas ievērošanas pārbaude;
  • Grāmatvedības uzskaites atbilstība pastāvošajai likumdošanai.

Kā zināms, jebkurai revīzijai piemīt savs raksturs; tā ir pēkšņa, pamatota, aktīva un nepārtraukta. Lai gūtu drošu pārliecību tam, ka Jūsu uzņēmums izturēs jebkuru revīziju, Jums ir vērts pasūtīt grāmatvedības pakalpojumus pie mums – SIA “BKB Birojs”.

Kad Jums ir vajadzīga grāmatvedības apkalpošana?

Nav šaubu, ka jebkura revīzija var izvērsties par smagu pārbaudījumu uzņēmējam. Savukārt, SIA “BKB Birojs” speciālistu prakse liecina, ka revīzijas uzsākšanas gadījumi uzņēmumos kļūst aizvien biežāki, un tas nozīmē, ka aizvien vairāk ir iemeslu tam, lai firmai tiktu pasūtīta kvalitatīva un profesionāla grāmatvedības apkalpošana.

Svarīgāko iemeslu vidū, kuru dēļ var būt gaidāma revīzija, ir šādi:

  • Naudas līdzekļu iztērēšana no uzņēmuma norēķinu konta, dokumentu neatbilstība;
  • Organizācijas īpašuma bojāšana vai izlaupīšana;
  • Vadības vai materiāli atbildīgo personu nomaiņa;
  • Zaudējumi uzņēmumā, kuras agrākā darbība nesusi peļņu.

Neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek veikta revīzijas pārbaude – pašu spēkiem vai ar auditoru organizācijas palīdzību – SIA “BKB Birojs” grāmatvedības pakalpojumi ļaus līdz minimumam samazināt uzņēmuma riskus un padarīs jebkuru revīziju absolūti drošu, bet uzņēmumu – neievainojamu.

Grāmatvedības pakalpojumi, kurus Jums šodien piedāvā SIA “BKB Birojs”, nodrošinās Jūsu uzņēmuma funkcionēšanu likumā noteiktajos ietvaros, palīdzēs Jums darboties savā biznesā godīgi, atklāti un maksimāli caurskatāmi.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS