Gada bilance ir svarīga uzņēmuma ikgadējā atskaite kontrolējošajām institūcijām. Grāmatvedības ārpakalpojums ir optimāls risinājums, raugoties no rezultativitātes, risku samazināšanas un ekonomijas viedokļa. Grāmatvedības finanšu pārskati nepieciešami, lai novērtētu biznesa attīstību, kurš pamatojas uz esošās stratēģijas plānošanu un koriģēšanu.

Lai sagatavotu bilanci, jāveic sekojošus soļus:

  1. Jāveic uzņēmuma aktīvu un saistību inventarizāciju. Visam īpašumam un parādiem jābūt korekti fiksētiem un uzskaitītiem grāmatvedībā.
  2. Jāveic grāmatvedības iekšējo auditu, lai noskaidrotu un izlabotu iespējamās kļūdas. Tas ir svarīgs solis, lai nodrošinātu grāmatvedības informācijas precizitāti, kas tiks atspoguļota bilancē.
  3. Jāveic bilances reformāciju, proti, pareizi jāsadala uzņēmuma peļņu un zaudējumus pārskata periodā. Tas ietver kontu slēgšanu, uz kuriem tiks fiksēti finanšu rezultāti, kā arī jāveic to ”atiestatīšanu”. Vēl jāņem vērā ilgtermiņa aktīvi un saistības.
  4. Bilancē jāfiksē saimniecisko darbību un pasākumus, kas notika pēc pārskata perioda, bet ir saistīti ar pārskata gadu. Šādām operācijām jābūt pareizi uzskaitītām un atspoguļotām bilancē, lai nodrošinātu sagatavotās finanšu informācijas uzticamību.

Visi šie pasākumi palīdzēs sagatavot uzņēmuma gada bilanci un nodrošinās tās atbilstību kontrolējošo institūciju prasībām. Uzņēmuma bilanci jāaprēķina speciālistam.

SIA "BKB Birojs"

Mēs apmierinām daudzu klientu vajadzības. Mēs palīdzam ārvalstu uzņēmumiem atvērt pārstāvniecības Latvijā, kā arī jaunajiem uzņēmējiem uzsākt uzņēmējdarbību. Mūsu darbinieku pieredze ļauj mums uzņemties jebkuras sarežģītības pakāpes pakalpojumus. Mēs rūpējamies par mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, tāpēc viņi regulāri apmeklē seminārus, kas veltīti jaunākajām izmaiņām likumos. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites konfidencialitāti, pareizību, precizitāti un skaidrību, kā arī par savlaicīgu uzdevumu izpildi.

Ja Jūs vēlaties pasūtīt grāmatvedības pakalpojumus, tad sekojiet saitei šeit.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS