Katrs biznesa projekta īpašnieks ir ieinteresēts, lai uzņēmums būtu pelnošs un plaukstošs. Tomēr vadītāja pienākumos ietilpst ne tikai vadība, bet arī dokumentu un atskaišu sagatavošana.

Lai nepieļautu kļūdas un izvairītos no sodiem, ieteicams regulāri veikt grāmatvedības auditu uzņēmumā.

Audita funkcijas

Audita veikšana uzņēmumā – tā ir garantija tam, ka grāmatvedības un nodokļu dokumenti uzņēmumā ir noformēti atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām un tajos nav kļūdu.

Šī pasākuma nepieciešamība ir saistīta ar tādiem faktoriem, kā, piemēram:

  • Vadītāja nodrošināšana ar aktuālāko informāciju par uzņēmuma darbību, lai izveidotu pilnīgu priekšstatu.
  • Kļūdu noteikšana, kuras var rasties grāmatvedības vai nodokļu dokumentos. Tas jo īpaši aktuāli ir pirms atskaišu nodošanas vai revidenta revīzijas gadījumā.

Savlaicīgi veikts nodokļu audits – tā ir lieliska iespēja izvairīties no bankrota, noskaidrot neprecizitātes uzņēmuma darbībā, kā arī veiksmīgi iziet uzraugošo iestāžu un valsts dienestu pārstāvju organizētās pārbaudes.

Audita veikšanas nepieciešamība uzņēmumā

Audits – tas ir pasākums, kura laikā biznesa projektu vadītājs var pārliecināties par to, ka uzņēmums darbojas likumdošanas ietvaros, kā arī par to, ka iekšējos un atskaites dokumentos nav kļūdu.

Šīs procedūras galvenā priekšrocība – tā ir iespēja pārbaudīt gada pārskatu, nodokļu dokumentācijas, finanšu dokumentu stāvokli, kā arī uzņēmuma iekšējo grāmatvedību, lai pārliecinātos par to, ka nav pārkāpti spēkā esošie tiesību akti.

Profesionāli eksperti ātri atklās iespējamos pārkāpumus un palīdzēs veikt nepieciešamās korekcijas atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.

Biznesa vadība – tas ir atbildīgs process, kas prasa no vadītāja rūpīgu attieksmi un precizitāti. Nevajadzētu ņemt vērā darbinieku un padoto ieteikumus jautājumos, kas saistīti ar pareizu darba organizāciju uzņēmumā. Lai nerastos problēmas ar uzraudzības iestādēm un sodiem, ieteicams izmantot grāmatvedības pakalpojumus Rīgā, kurus sniedz profesionāli speciālisti: viņi palīdzēs sagatavoties gada pārskata iesniegšanai, sastādīs slēdzienu par normatīvo aktu prasībām atbilstošu parametru sasniegšanu.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS