Valsts ieņēmumu dienesta (VID) līdz 30.06.2023.g. izmantotoja četrus dažādus nodokļu pārbaužu veidus - tematiskā pārbaude, datu atbilstības pārbaude, ar nodokli apliekamā objekta precizēšana un nodokļu apmēra precizēšana, kurus no 30.06.2023. aizstāja viens – nodokļu kontrole.

Nodokļu kontroles rezultātā, konstatētu un nenovērstu neatbilstību gadījumā, VID uzņēmēju informēs par veicamo maksājumu. Veicamais maksājums tiks noformēts kā nodokļu kontroles rēķins, kurā bus iekļauts nesamaksāts nodoklis un nokavējuma naudu par laiku no brīža, kad nodoklis būtu bijis jāsamaksā.

Ir veikti arī grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 41.pantā, kas stājas spēkā 30.06.2023. Grozījumi paredz jaunās vienošanās iespējas - Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana.

Ir paredzēta iespēja izlīgt jau pašā procesa sākumā vēl pirms VID pieņēmis gala lēmumu. Vienošanās līgums neatceļ pienākumu samaksāt nodokļus, bet ļauj būtiski samazināt nokavējuma naudu un soda naudu - līdz 85 % samazinātas nokavējuma naudas un samazināta vai pilnībā atcelta soda nauda. Jo ātrāk notiks vienošanās, jo lielāks būs šo maksājumu samazinājums.

Visi maksājumi – nodoklis, samazinātā nokavējuma nauda un soda nauda, ja tāda bija – jāsamaksā valsts budžetā gada laikā no vienošanā līguma noslēgšanas dienas, katru mēnesi maksājot proporcionālu daļu no kopējās summas Iedzīvotājiem, kas neveic saimniecisko darbību, samaksas termiņš ir divu nevis viena gada laikā.

Ja vienošanās līgumā noteiktie maksāšanas termiņi netiek ievēroti, līgums zaudē spēku. Šādā gadījumā nesamaksātai pamatparāda daļai par visu kavējuma periodu tiks aprēķināta nokavējuma nauda vispārējā kārtībā un nokavētie maksājumi tiek piedzīti bezstrīda kārtībā.

Jaunie vienošanās nosacījumi pieejami to nodokļu kontroļu un auditu ietvaros, kas uzsāktas, sākot no 2023.gada 30.jūnija. Agrāk uzsāktās VID pārbaudēs, kas vēl nav noslēgušās, var izmantot iepriekš pieejamās vienošanās iespējas, kas bija spēkā līdz 2023.gada 29.jūnijam.

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/jauni-vid-instrumenti-vieglak-saprotamas-parbaudes-jaunas-vienosanas-iespejas-un-atraks-atbalsts-grutibas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām griezties pie SIA BKB Birojs grāmatvedības ārpakalpojumauzņēmuma darbiniekiem.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS