VIENOTAIS NODOKĻU KONTS BŪS AKTĪVS NO 2021. GADA 1. JANVĀRA!

 • Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
 • Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
 • Reģistrācijas Nr. 90000010008
 • Saņēmēja iestāde: Valsts kase,
 • BIC kods TRELLV22
 • Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Nodokļi un nodevas, kas maksājami vienotajā nodokļu kontā, noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.1 panta piektajā daļā ir noteikts:

Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā šādus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus (nokavējuma naudas un soda naudas):

 1. iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 2. uzņēmumu ienākuma nodokli;
 3. pievienotās vērtības nodokli;
 4. akcīzes nodokli;
 5. dabas resursu nodokli;
 6. izložu un azartspēļu nodokli;
 7. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 8. elektroenerģijas nodokli;
 9. mikrouzņēmumu nodokli;
 10. subsidētās elektroenerģijas nodokli;
 11. uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;
 12. valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;
 13. patentmaksu;
 14. maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;
 15. maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu”;
 16. Muitas likuma panta 4. punktā minētos muitas maksājumus.

Muitas nodokļi vienotajā kontā būs jāiemaksā, sākot ar 2023. gadu. Līdz tam saglabājas līdzšinējā kārtība.

Nekustamā īpašuma nodokļi nav jāmaksā vienotajā kontā.

NODOKĻU DEKLARĒŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA, SĀKOT AR 2021. GADA 1.JANVĀRI

Visiem VID administrētajiem regulārajiem iekšzemes nodokļiem būs viens samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums. Nosakot vienu termiņu, līdz kuram veicami nodokļu maksājumi, vairāku nodokļu summas iespējams apvienot vienā maksājumā, lai ar vienu bankas maksājumu to ieskaitītu vienotajā nodokļu kontā.

Vienotais maksāšanas termiņš nav attiecināms uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos lēmumos norādīto maksāšanas termiņu. Neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu (piemēram, VID lēmumu), saglabāsies līdzšinējā kārtība.

Vairak informācijas šeit:

https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts

Video materiāls no VID pieejams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=rgAvsXqc04w 

Izmantojot ārpakalpojumus grāmatvedības pakalpojumus SIA BKB Birojs, uzņemumiem nav jāmeklē un skaita maksājamie nodokļi, nav jāsēko nodokļu maksājumu datumiem, visi informāciju viņi iegūst no SIA BKB Birojs darbiniekiem.

Izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistemu (EDS) SIA BKB Birojs saviem klientiem, laicīgi iesniegs visas nepieciešamās darba algas, pievietotās vērtības nodokļa (PVN) atskaites un pārskatus (t.sk Gada pārskatus), un informēs par nodokļu maksāšanas kārtību un termiņiem.

Esat ieinteresēti mūsu pakalpojumos?

Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā un mēs ar prieku atbildēsim uz Jūsu jautājumiem
SAZINĀTIES AR MUMS