Saņemiet atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par sadarbību ar SIA “BKB Birojs”.

 1. Kas ir ārpakalpojumi?

  Ārpakalpojumi (angļu val. outsourcing) ir ārējo resursu (materiālo, darbaspēka, intelektuālo resursu) izmantošana; atteikšanās no kāda biznesa procesa veikšanas pašu spēkiem un pakalpojumu pirkšana no citas organizācijas šāda biznesa procesa īstenošanai. Šajā konkrētajā gadījumā ārpakalpojumi ir ārējas organizācijas sniegti grāmatvedības pakalpojumi.

 2. Ar ko grāmatvedības ārpakalpojumi ir labāki par uzņēmuma paša spēkiem kārtotu grāmatvedību?

  Ārpakalpojumi ļaus izvairīties no neparedzētiem izdevumiem saistībā ar:

  • datora un programmnodrošinājuma;
  • grāmatvedības programmas un licences;
  • tehniskā aprīkojuma un inventāra;
  • grāmatvedības un nodokļu likumdošanas literatūras;
  • grāmatvedības vajadzībām nepieciešamo kancelejas preču iegādi.

  Turklāt mēneša maksa par grāmatvedības ārpakalpojumiem ir ievērojami zemāka nekā savam grāmatvedim maksājamais atalgojums:

  • nav jāveic sociālā nodrošinājuma iemaksas par grāmatvedi;
  • nav jāapmaksā grāmatveža kvalifikācijas celšanas kursi;
  • nav jāaprīko grāmatveža darbavieta;
  • nav jānodrošina ikgadējs apmaksāts atvaļinājums.

  Ja par sava grāmatveža kļūdām ir jāmaksā uzņēmumam, tad, izmantojot SIA “BKB Birojs” ārpakalpojumus, finansiālos zaudējumus, ja tādi radīsies, segs apdrošināšanas sabiedrība.

  Jums nevajadzēs raizēties par situācijām, kādas var rasties sava grāmatveža atvaļinājuma, saslimšanas, aiziešanas dekrētā vai pēkšņas darba uzteikšanas gadījumā. Jūs ietaupīsiet laiku un naudas līdzekļus. Jums nevajadzēs parūpēties par sava grāmatveža izvēli, motivēšanu, stimulēšanu un tā darba kontrolēšanu. Jums nebūs nepieciešams iedziļināties visos ar grāmatvedību saistītajos jautājumos, izprast tos, Jums nebūs jānoformulē veicamie uzdevumi, – mēs esam savas jomas profesionāļi. Strādāt Jums būs viegli un patīkami.

 3. No kādiem posteņiem veidojas maksa par grāmatvedības apkalpošanu?

  Tas ir atkarīgs no laika patēriņa un konkrētajam uzņēmumam nodrošināmo grāmatvedības pakalpojumu sarežģītības pakāpes. Maksa vienmēr tiek noteikta katram klientam individuāli; lielākoties tā ir atkarīga no darbību apjoma, kas jāveic ar Jūsu grāmatvedības dokumentāciju, piesaistāmo darbinieku skaita, kā arī no tā, cik savlaicīgi tiek iesniegti apstrādājamie dokumenti.

 4. Kurā brīdī labāk pāriet/nomainīt grāmatvedi?

  Vislabāk pāriet, sākot no 1. janvāra, taču ir pieļaujama arī pāriešana kādā citā brīdī gada laikā.

 5. Kurš ir atbildīgs par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas ietvaros pieļautām kļūdām?

  Līgumā ir atrunāta pušu atbildība. Ja zaudējumi tiks nodarīti mūsu speciālistu kļūdas dēļ, mēs tos atlīdzināsim. Tomēr praksē nopietnas kļūdas grāmatvedības aprēķinos nemēdz gadīties, pirmkārt, pateicoties tam, ka mūsu uzņēmumā strādā zinoši un pieredzējuši darbinieki.

 6. Kā noslēgt līgumu, lai varētu izmantot Jūsu sniegtos grāmatvedības pakalpojumus?

  Mūsu mājas lapā ir atrodama mūsu uzņēmuma kontaktinformācija. Jūs varat izmantot saziņai kā elektronisko pastu, tā arī tālruni.

 7. Vai norēķini par pakalpojumiem notiek tikai ar pārskaitījumu, vai ir iespējams samaksāt arī skaidrā naudā?

  Klienti pamatā norēķinās ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, tomēr Jūs varat veikt apmaksu arī skaidrā naudā uz vietas mūsu birojā.

 8. Kāds ir dokumentu iesniegšanas termiņš?

  Dokumenti jāiesniedz līdz nākamā mēneša 10. datumam. Dokumentus var atvest uz mūsu biroju vai atsūtīt tos ar velokurjeru, tādējādi ietaupot savu laiku.

 9. Kur tiks glabāti iesniegtie dokumenti?

  Parasti līdz gada pārskata iesniegšanai dokumenti glabājas pie mums; pēc gada pārskata iesniegšanas dokumenti tiek atdoti atpakaļ klientam. Ja nepieciešams, dokumentus var saņemt atpakaļ katru mēnesi pēc kārtējo atskaišu iesniegšanas.

 10. Kurš iesniedz deklarācijas, atskaites Valsts ieņēmumu dienestā (VID)?

  To var izdarīt vai nu klients pats, vai arī mūsu darbinieki. Ja šo pienākumu vēlaties uzticēt mūsu darbiniekiem, Jums ir jāiesniedz VID attiecīga pilnvara (pilnvaru var noformēt elektroniski).

Neatradāt atbildi uz meklēto jautājumu?

Sazinieties ar mums!
UZDOD JAUTĀJUMU