Lai noteiktu aptuveno grāmatvedības apkalpošanas cenu mēnesī, mēs Jums piedāvajam izmantot pakalpojumu kalkulatoru.

Jūsu uzņēmuma darbinieku skaits
Cilvēku skaits ar kuriem noslēgts darba līgums, ieskaitot uzņēmuma valdi, kuri nesaņēm atalgojumu.
Skaidras naudas izdevumu dokumeni (čeki, kvītis)
Čeki, kvītis un citas atskaites naudas izdevumu dokumenti, kurus gramatvedība iesniedz avansu norēķinu personas. Šeit iekļauj arī čekus, kurus apmaksāja ar uzņemuma norēkinu karti.
Izrakstītie rēķini un pavadzīmes (gab./men.)
Jūsu firmas izrakstītie rēķini un pavadzīmes par pārdotajām precēm un sniegtājiem pakalpojumiem, t.sk. avansu rēķini.
Saņēmtie rēķini un pavadzīmes (gab./men.)
Latu bankas kontu skaits, kuros mēneša laikā ir vismaz viena operācija.
vai
Aprēķinu rezultāts
Kopā bez PVN
0
PVN 21%
0
Kopā
0

Šis aprēķins ir vispārīgs un var mainīties atkarībā no Jūsu firmas darbības individuālajām īpašībām, kas iespējams nav apskatītas šajā pakalpojumu kalkulatorā. Jūsu firmas apkalpošanas maksu mēs rēķinām katru mēnesī, aizpildot šo tabulu. Tāpēc mūsu rēķina izstādītā summa var mainīties katru mēnesī, atkarībā no Jūsu firmas darbības un dokumentu skaita mēnesī.

Atgriezeniskā saite

Tuvākajā laikā mēs sazināsimies ar Jums. Ja jums ir jautājumi, droši zvaniet mums!

+371 67606020, +371 29190175