+371 67606020,  +371 29190175

SIA „BKB Birojs” piedāvā sekojošus pakalpojumus uzņēmējiem un fiziskām personām:

 • Uzņēmuma grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas standartiem;
 • Sākotnējās dokumentācijas pārbaude un apstāde, algas aprēķins;
 • Nodokļu atskaišu un deklarācija sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs; (valsts ieņēmumu dienestā; centrālajā statistikas pārvaldē; Latvijas bankā. 
 • Pārmaksāto nodokļu atgriešana vai  novirzīšana uz citiem nodokļiem;
 • Gada nodokļu deklarācijas sastādīšana fiziskām personām;
 • Pārstāvniecība attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu;
 • Konsultācijas tiem, kas sāk nodarboties ar uzņēmējdarbību vai vēlas atvērt filiāli Latvijā;
 • Finansu operāciju optimizācija atbilstoši nodokļu likumdošanai;
 • kompānijas iekšējo dokumentu sagatavošana atbilstoši LR likumdošanai: grāmatvedības politika, izziņas, akti, rīkojumi utt.
 • Saistīto pakalpojumu sniegšana (piemēram, juridiskās konsultācijas, gada pārskata revīzija).

Gada pārskats ir neatņemama uzņēmuma darbības daļa. Gada pārskats atspoguļo  uzņēmuma stāvokli.

Atkarībā no rādītājiem, uzņēmumam Gada pārskatu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tikai ar zvērināta revidenta atzinumu.

Daži uzņēmēji, kuriem ir grāmatvedis uz vietas, pēc Gada pārskata sagatavošanas vēlas pārliecināties par Gada pārskata iekļautiem datiem.

Viens no piedāvājamajiem pakalpojumiem sakarā ar šo ir Gada pārskata revīzija.

Pasūtot šādu pakalpojumu, Jūs iegūstat:

 • Grāmatvedības revīziju par noteikto periodu;
 • Komentārus un ieteikumus tālākam veiksmīgam uzņēmuma darbam, atbilstoši pastavošai likumdošanai;
 • Zvērināta revidenta slēdzienu par Gada pārskata atbilstību spēka esošiem likumiem.

Svarīgi zināt – pēc revidenta pārbaudes, ja tiek konstatēti pārkāpumi, uzņēmums var novērst neatbilstības un veikt labojumus pārskatā, pirms iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.

Revīzija nav Valts ieņēmumu dienesta audits.

Valsts ieņēmumu dienesta audita rezultāts ir nodokļu uzrēķins un soda sankciju aprēķināšana.

Revīzijas rezultāts – palīdzēt laicīgi labot pieļautās kļūdas.

SIA „BKB Birojs” sniedz zvērināta revidenta pakalpojumus, sadarbojoties ar audita kompānijām SIA „Akotana” un SIA „IF Revīzija”, ar kurām tiek īstenota ilglaicīga sadarbība. Audita kompānijas tiek piesaistītas gan pie Gada pārskatu pārbaudēm, gan pie dažādu grāmatvedības, finanšu un nodokļu jautājumu risināšanas.

SIA „BKB Birojs” piedāvā:

 • Sabiedrības reģistrācija (dibināšanas dokumentu sagatavošana, dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā);
 • Sabiedrības dokumentu grozījumi (statūtu,  īpašnieku, valdes, firmas nosaukuma, patiesā labuma guveju, juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, citu dokumentu sagatavošana piekš Uzņēmumu reģistra);
 • Maksātnespējas process (dokumentu pirmstiesas sagatavošana);
 • Līgumu, vienošanos un citu dokumentu sastādīšana starp juridiskām un fiziskām personām;
 • Pirkšanas-pārdošanas līgumu sagatavošana;
 • Dāvinājuma līgumu sagatavošana;
 • Īrēs un nomas līgumu sagatavošana;
 • Šķiršanās dokumentu sagatavošana;
 • Darba likumdošanas jautājumu risināšana;
 • Konsultācijas.